รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 31000
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 31000
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 31000
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ 31000
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ 31000
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 31000
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ 31000
พระครู เมืองบุรีรัมย์ 31000
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 31000
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 31000
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 31000
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 31000
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ 31000
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ 31000
หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 31000
สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 31000
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ 31000
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ 31000
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 31000
คูเมือง คูเมือง 31190
ปะเคียบ คูเมือง 31190
บ้านแพ คูเมือง 31190
พรสำราญ คูเมือง 31190
หินเหล็กไฟ คูเมือง 31190
ตูมใหญ่ คูเมือง 31190
หนองขมาร คูเมือง 31190
กระสัง กระสัง 31190
ลำดวน กระสัง 31160
สองชั้น กระสัง 31160
สูงเนิน กระสัง 31160
หนองเต็ง กระสัง 31160
เมืองไผ่ กระสัง 31160
ชุมแสง กระสัง 31160
บ้านปรือ กระสัง 31160
ห้วยสำราญ กระสัง 31160
กันทรารมย์ กระสัง 31160
ศรีภูมิ กระสัง 31160
นางรอง นางรอง 31110
สะเดา นางรอง 31110
ชุมแสง นางรอง 31110
หนองโบสถ์ นางรอง 31110
หนองกง นางรอง 31110
ถนนหัก นางรอง 31110
หนองไทร นางรอง 31110
ก้านเหลือง นางรอง 31110
บ้านสิงห์ นางรอง 31110
ลำไทรโยง นางรอง 31110
ทรัพย์พระยา นางรอง 31110
หนองยายพิมพ์ นางรอง 31110
หัวถนน นางรอง 31110
ทุ่งแสงทอง นางรอง 31110
หนองโสน นางรอง 31110
หนองกี่ หนองกี่ 31210
เย้ยปราสาท หนองกี่ 31210
เมืองไผ่ หนองกี่ 31210
ดอนอะราง หนองกี่ 31210
โคกสว่าง หนองกี่ 31210
ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 31210
ทุ่งกระเต็น หนองกี่ 31210
ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 31210
โคกสูง หนองกี่ 31210
บุกระสัง หนองกี่ 31210
ละหานทราย ละหานทราย 31170
ตาจง ละหานทราย 31170
สำโรงใหม่ ละหานทราย 31170
หนองแวง ละหานทราย 31170
หนองตระครอง ละหานทราย 31170
โคกว่าน ละหานทราย 31170
ประโคนชัย ประโคนชัย 31140
แสลงโทน ประโคนชัย 31140
บ้านไทร ประโคนชัย 31140
ละเวี้ย ประโคนชัย 31140
จรเข้มาก ประโคนชัย 31140
ปังกู ประโคนชัย 31140
โคกย่าง ประโคนชัย 31140
โคกม้า ประโคนชัย 31140
ไพศาล ประโคนชัย 31140
ตะโกตาพิ ประโคนชัย 31140
เขาคอก ประโคนชัย 31140
หนองบอน ประโคนชัย 31140
โคกมะขาม ประโคนชัย 31140
โคกตูม ประโคนชัย 31140
ประทัดบุ ประโคนชัย 31140
สี่เหลี่ยม ประโคนชัย 31140
บ้านกรวด บ้านกรวด 31180
โนนเจริญ บ้านกรวด 31180
หนองไม้งาม บ้านกรวด 31180
ปราสาท บ้านกรวด 31180
สายตะกู บ้านกรวด 31180
หินลาด บ้านกรวด 31180
บึงเจริญ บ้านกรวด 31180
จันทบเพชร บ้านกรวด 31180
เขาดินเหนือ บ้านกรวด 31180
พุทไธสง พุทไธสง 31120
มะเฟือง พุทไธสง 31120
บ้านจาน พุทไธสง 31120
บ้านเป้า พุทไธสง 31120
บ้านแวง พุทไธสง 31120
บ้านยาง พุทไธสง 31120
หายโศก พุทไธสง 31120
ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 31130
หนองคู ลำปลายมาศ 31130
แสลงพัน ลำปลายมาศ 31130
ทะเมนชัย ลำปลายมาศ 31130
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 31130
หนองกะทิง ลำปลายมาศ 31130
โคกกลาง ลำปลายมาศ 31130
โคกสะอาด ลำปลายมาศ 31130
เมืองแฝก ลำปลายมาศ 31130
บ้านยาง ลำปลายมาศ 31130
ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 31130
โคกล่าม ลำปลายมาศ 31130
หินโคน ลำปลายมาศ 31130
หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 31130
บุโพธิ์ ลำปลายมาศ 31130
หนองโดน ลำปลายมาศ 31130
สตึก สตึก 31150
นิคม สตึก 31150
ทุ่งวัง สตึก 31150
เมืองแก สตึก 31150
หนองใหญ่ สตึก 31150
ร่อนทอง สตึก 31150
ดอนมนต์ สตึก 31150
ชุมแสง สตึก 31150
ท่าม่วง สตึก 31150
สะแก สตึก 31150
สนามชัย สตึก 31150
กระสัง สตึก 31150
ปะคำ ปะคำ 31220
ไทยเจริญ ปะคำ 31220
หนองบัว ปะคำ 31220
โคกมะม่วง ปะคำ 31220
หูทำนบ ปะคำ 31220
นาโพธิ์ นาโพธิ์ 31230
บ้านคู นาโพธิ์ 31230
บ้านดู่ นาโพธิ์ 31230
ดอนกอก นาโพธิ์ 31230
ศรีสว่าง นาโพธิ์ 31230
สระแก้ว หนองหงส์ 31240
ห้วยหิน หนองหงส์ 31240
ไทยสามัคคี หนองหงส์ 31240
หนองชัยศรี หนองหงส์ 31240
เสาเดียว หนองหงส์ 31240
เมืองฝ้าย หนองหงส์ 31240
สระทอง หนองหงส์ 31240
จันดุม พลับพลาชัย 31250
โคกขมิ้น พลับพลาชัย 31250
ป่าชัน พลับพลาชัย 31250
สะเดา พลับพลาชัย 31250
สำโรง พลับพลาชัย 31250
ห้วยราช ห้วยราช 31000
สามแวง ห้วยราช 31000
ตาเสา ห้วยราช 31000
บ้านตะโก ห้วยราช 31000
สนวน ห้วยราช 31000
โคกเหล็ก ห้วยราช 31000
เมืองโพธิ์ ห้วยราช 31000
ห้วยราชา ห้วยราช 31000
โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 31110
ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 31110
โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 31110
ดงอีจาน โนนสุวรรณ 31110
ชำนิ ชำนิ 31110
หนองปล่อง ชำนิ 31110
เมืองยาง ชำนิ 31110
ช่อผกา ชำนิ 31110
ละลวด ชำนิ 31110
โคกสนวน ชำนิ 31110
หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 31120
โนนดินแดง โนนดินแดง 31260
ส้มป่อย โนนดินแดง 31260
ลำนางรอง โนนดินแดง 31260
บ้านด่าน บ้านด่าน 31000
ปราสาท บ้านด่าน 31000
วังเหนือ บ้านด่าน 31000
โนนขวาง บ้านด่าน 31000
แคนดง แคนดง 31150
ดงพลอง แคนดง 31150
สระบัว แคนดง 31150
หัวฝาย แคนดง 31150
เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 31110
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ 31110
อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 31110
ถาวร เฉลิมพระเกียรติ 31170
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 31170

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ
ดูเนื้อหาอื่นๆ
เช็คพัสดุ Best Express

เช็คพัสดุ Best Express

การเช็คพัสดุ Best Express นั้นโดยปรกติแล้ว มีวิธีเช็คพัสดุ อยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูลควรทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล พัสดุไม่อัพเดทสถานะ ต้องทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล ต้องทำอย่างไร เช็คเลขพัสดุไม่ได้ของที่ส่งจะหายไหมปลายทางจะได้รับไหม เวลานำเลข tracking number มาเช็คพัสดุแล้วไม่พบข้อมูล หลายท่านเกิดความกังวลว่าของที่ส่งจะถึงไหม หรือร้านค้าจะโกงเราไหม

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย