รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 15000
ท่าหิน เมืองลพบุรี 15000
กกโก เมืองลพบุรี 15000
โก่งธนู เมืองลพบุรี 13240
เขาพระงาม เมืองลพบุรี 15000
เขาสามยอด เมืองลพบุรี 15000
โคกกะเทียม เมืองลพบุรี 15000
โคกลำพาน เมืองลพบุรี 15000
โคกตูม เมืองลพบุรี 15210
งิ้วราย เมืองลพบุรี 15000
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี 15000
ตะลุง เมืองลพบุรี 15000
ท่าแค เมืองลพบุรี 15000
ท่าศาลา เมืองลพบุรี 15000
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี 15000
บางขันหมาก เมืองลพบุรี 15000
บ้านข่อย เมืองลพบุรี 15000
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี 15000
ป่าตาล เมืองลพบุรี 15000
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี 15000
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี 15000
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี 15000
สี่คลอง เมืองลพบุรี 15000
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี 15000
พัฒนานิคม พัฒนานิคม 15140
ช่องสาริกา พัฒนานิคม 15220
มะนาวหวาน พัฒนานิคม 15140
ดีลัง พัฒนานิคม 15220
โคกสลุง พัฒนานิคม 15140
ชอนน้อย พัฒนานิคม 15140
หนองบัว พัฒนานิคม 15140
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม 18220
น้ำสุด พัฒนานิคม 15140
โคกสำโรง โคกสำโรง 15120
เกาะแก้ว โคกสำโรง 15120
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง 15120
หลุมข้าว โคกสำโรง 15120
ห้วยโป่ง โคกสำโรง 15120
คลองเกตุ โคกสำโรง 15120
สะแกราบ โคกสำโรง 15120
เพนียด โคกสำโรง 15120
วังเพลิง โคกสำโรง 15120
ดงมะรุม โคกสำโรง 15120
วังขอนขว้าง โคกสำโรง 15120
วังจั่น โคกสำโรง 15120
หนองแขม โคกสำโรง 15120
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล 15130
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล 15130
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล 15130
ห้วยหิน ชัยบาดาล 15130
ม่วงค่อม ชัยบาดาล 15230
บัวชุม ชัยบาดาล 15130
ท่าดินดำ ชัยบาดาล 15130
มะกอกหวาน ชัยบาดาล 15230
ซับตะเคียน ชัยบาดาล 15130
นาโสม ชัยบาดาล 15190
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล 15130
เกาะรัง ชัยบาดาล 15130
ท่ามะนาว ชัยบาดาล 15130
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล 15130
ชัยบาดาล ชัยบาดาล 15130
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล 15130
เขาแหลม ชัยบาดาล 15130
ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง 15150
บางคู้ ท่าวุ้ง 15150
โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง 15150
บางลี่ ท่าวุ้ง 15150
บางงา ท่าวุ้ง 15150
โคกสลุด ท่าวุ้ง 15150
เขาสมอคอน ท่าวุ้ง 15180
หัวสำโรง ท่าวุ้ง 15150
ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง 15150
บ้านเบิก ท่าวุ้ง 15150
มุจลินท์ ท่าวุ้ง 15150
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ 15110
บ้านทราย บ้านหมี่ 15110
บ้านกล้วย บ้านหมี่ 15110
ดงพลับ บ้านหมี่ 15110
บ้านชี บ้านหมี่ 15180
พุคา บ้านหมี่ 15180
หินปัก บ้านหมี่ 15180
บางพึ่ง บ้านหมี่ 15180
หนองทรายขาว บ้านหมี่ 15180
บางกะพี้ บ้านหมี่ 15180
หนองเต่า บ้านหมี่ 15180
โพนทอง บ้านหมี่ 15180
บางขาม บ้านหมี่ 15180
ดอนดึง บ้านหมี่ 15110
ชอนม่วง บ้านหมี่ 15110
หนองกระเบียน บ้านหมี่ 15110
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ 15110
มหาสอน บ้านหมี่ 15110
บ้านหมี่ บ้านหมี่ 15110
เชียงงา บ้านหมี่ 15110
หนองเมือง บ้านหมี่ 15110
สนามแจง บ้านหมี่ 15110
ท่าหลวง ท่าหลวง 15230
แก่งผักกูด ท่าหลวง 15230
ซับจำปา ท่าหลวง 15230
หนองผักแว่น ท่าหลวง 15230
ทะเลวังวัด ท่าหลวง 15230
หัวลำ ท่าหลวง 15230
สระโบสถ์ สระโบสถ์ 15240
มหาโพธิ สระโบสถ์ 15240
ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ 15240
ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ 15240
นิยมชัย สระโบสถ์ 15240
โคกเจริญ โคกเจริญ 15250
ยางราก โคกเจริญ 15250
หนองมะค่า โคกเจริญ 15250
วังทอง โคกเจริญ 15250
โคกแสมสาร โคกเจริญ 15250
ลำสนธิ ลำสนธิ 15190
ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ 15190
หนองรี ลำสนธิ 15190
กุดตาเพชร ลำสนธิ 15190
เขารวก ลำสนธิ 15190
เขาน้อย ลำสนธิ 15130
หนองม่วง หนองม่วง 15170
บ่อทอง หนองม่วง 15170
ดงดินแดง หนองม่วง 15170
ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง 15170
ยางโทน หนองม่วง 15170
ชอนสารเดช หนองม่วง 15170

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลพบุรี ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูลควรทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล พัสดุไม่อัพเดทสถานะ ต้องทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล ต้องทำอย่างไร เช็คเลขพัสดุไม่ได้ของที่ส่งจะหายไหมปลายทางจะได้รับไหม เวลานำเลข tracking number มาเช็คพัสดุแล้วไม่พบข้อมูล หลายท่านเกิดความกังวลว่าของที่ส่งจะถึงไหม หรือร้านค้าจะโกงเราไหม

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

เช็คพัสดุ NinJa Van

เช็คพัสดุ Ninja Van

เช็คพัสดุนินจาแวน Ninja Van บริษัทโลจิสติกส์ให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2557 หลายท่านเมื่อส่งของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ เช็คพัสดุ ninja

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์