รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000
คลัง เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช 80000
นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช 80280
กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 80280
ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช 80000
มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 80000
นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช 80280
โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 80000
บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 80330
ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 80000
ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 80290
พรหมโลก พรหมคีรี 80320
บ้านเกาะ พรหมคีรี 80320
อินคีรี พรหมคีรี 80320
ทอนหงส์ พรหมคีรี 80320
นาเรียง พรหมคีรี 80320
เขาแก้ว ลานสกา 80230
ลานสกา ลานสกา 80230
ท่าดี ลานสกา 80230
กำโลน ลานสกา 80230
ขุนทะเล ลานสกา 80230
ฉวาง ฉวาง 80150
ละอาย ฉวาง 80250
นาแว ฉวาง 80260
ไม้เรียง ฉวาง 80150
กะเปียด ฉวาง 80260
นากะชะ ฉวาง 80150
ห้วยปริก ฉวาง 80260
ไสหร้า ฉวาง 80150
นาเขลียง ฉวาง 80260
จันดี ฉวาง 80250
พิปูน พิปูน 80270
กะทูน พิปูน 80270
เขาพระ พิปูน 80270
ยางค้อม พิปูน 80270
ควนกลาง พิปูน 80270
เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 80190
ท่าขนาน เชียรใหญ่ 80190
บ้านกลาง เชียรใหญ่ 80190
บ้านเนิน เชียรใหญ่ 80190
ไสหมาก เชียรใหญ่ 80190
ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ 80190
เสือหึง เชียรใหญ่ 80190
การะเกด เชียรใหญ่ 80190
เขาพระบาท เชียรใหญ่ 80190
แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 80190
ชะอวด ชะอวด 80180
ท่าเสม็ด ชะอวด 80180
ท่าประจะ ชะอวด 80180
เคร็ง ชะอวด 80180
วังอ่าง ชะอวด 80180
บ้านตูล ชะอวด 80180
ขอนหาด ชะอวด 80180
เกาะขันธ์ ชะอวด 80180
ควนหนองหงษ์ ชะอวด 80180
เขาพระทอง ชะอวด 80180
นางหลง ชะอวด 80180
ท่าศาลา ท่าศาลา 80160
กลาย ท่าศาลา 80160
ท่าขึ้น ท่าศาลา 80160
หัวตะพาน ท่าศาลา 80160
สระแก้ว ท่าศาลา 80160
โมคลาน ท่าศาลา 80160
ไทยบุรี ท่าศาลา 80160
ดอนตะโก ท่าศาลา 80160
ตลิ่งชัน ท่าศาลา 80160
โพธิ์ทอง ท่าศาลา 80160
ปากแพรก ทุ่งสง 80110
ชะมาย ทุ่งสง 80110
หนองหงส์ ทุ่งสง 80110
ควนกรด ทุ่งสง 80110
นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 80110
นาหลวงเสน ทุ่งสง 80110
เขาโร ทุ่งสง 80110
กะปาง ทุ่งสง 80310
ที่วัง ทุ่งสง 80110
น้ำตก ทุ่งสง 80110
ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 80110
นาโพธิ์ ทุ่งสง 80110
เขาขาว ทุ่งสง 80110
นาบอน นาบอน 80220
ทุ่งสง นาบอน 80220
แก้วแสน นาบอน 80220
ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 80240
ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 80240
ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 80240
กุแหระ ทุ่งใหญ่ 80240
ปริก ทุ่งใหญ่ 80240
บางรูป ทุ่งใหญ่ 80240
กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 80240
ปากพนัง ปากพนัง 80140
คลองน้อย ปากพนัง 80330
ป่าระกำ ปากพนัง 80140
ชะเมา ปากพนัง 80330
คลองกระบือ ปากพนัง 80140
เกาะทวด ปากพนัง 80330
บ้านใหม่ ปากพนัง 80140
หูล่อง ปากพนัง 80140
แหลมตะลุมพุก ปากพนัง 80140
ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง 80140
บางศาลา ปากพนัง 80140
บางพระ ปากพนัง 80140
บางตะพง ปากพนัง 80140
ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 80140
บ้านเพิง ปากพนัง 80140
ท่าพยา ปากพนัง 80140
ปากแพรก ปากพนัง 80140
ขนาบนาก ปากพนัง 80140
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 80130
หินตก ร่อนพิบูลย์ 80350
เสาธง ร่อนพิบูลย์ 80350
ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 80130
ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 80130
ควนชุม ร่อนพิบูลย์ 80130
สิชล สิชล 80120
ทุ่งปรัง สิชล 80120
ฉลอง สิชล 80120
เสาเภา สิชล 80340
เปลี่ยน สิชล 80120
สี่ขีด สิชล 80120
เทพราช สิชล 80340
เขาน้อย สิชล 80120
ทุ่งใส สิชล 80120
ขนอม ขนอม 80210
ควนทอง ขนอม 80210
ท้องเนียน ขนอม 80210
หัวไทร หัวไทร 80170
หน้าสตน หัวไทร 80170
ทรายขาว หัวไทร 80170
แหลม หัวไทร 80170
เขาพังไกร หัวไทร 80170
บ้านราม หัวไทร 80170
บางนบ หัวไทร 80170
ท่าซอม หัวไทร 80170
ควนชะลิก หัวไทร 80170
รามแก้ว หัวไทร 80170
เกาะเพชร หัวไทร 80170
บางขัน บางขัน 80360
บ้านลำนาว บางขัน 80360
วังหิน บางขัน 80360
บ้านนิคม บางขัน 80360
ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 80260
คลองเส ถ้ำพรรณรา 80260
ดุสิต ถ้ำพรรณรา 80260
บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ 80180
บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ 80180
ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ 80130
ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ 80130
นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 80130
สามตำบล จุฬาภรณ์ 80130
นาพรุ พระพรหม 80000
นาสาร พระพรหม 80000
ท้ายสำเภา พระพรหม 80000
ช้างซ้าย พระพรหม 80000
นบพิตำ นบพิตำ 80160
กรุงชิง นบพิตำ 80160
กะหรอ นบพิตำ 80160
นาเหรง นบพิตำ 80160
ช้างกลาง ช้างกลาง 80250
หลักช้าง ช้างกลาง 80250
สวนขัน ช้างกลาง 80250
เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 80190
ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 80290
สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80190
ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 80190

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) บริษัทเอกชนด้านการจัดส่งพัสดุด่วน ที่มีจุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ หลายท่านเมื่อส่งพัสดุแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์