รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 41000
นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 41000
บ้านขาว เมืองอุดรธานี 41000
หนองบัว เมืองอุดรธานี 41000
บ้านตาด เมืองอุดรธานี 41000
โนนสูง เมืองอุดรธานี 41330
หมูม่น เมืองอุดรธานี 41000
เชียงยืน เมืองอุดรธานี 41000
หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 41000
กุดสระ เมืองอุดรธานี 41000
นาดี เมืองอุดรธานี 41000
บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 41000
เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 41000
สามพร้าว เมืองอุดรธานี 41000
หนองไฮ เมืองอุดรธานี 41000
นาข่า เมืองอุดรธานี 41000
บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 41000
หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี 41000
โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 41000
นากว้าง เมืองอุดรธานี 41000
หนองไผ่ เมืองอุดรธานี 41330
กุดจับ กุดจับ 41250
ปะโค กุดจับ 41250
ขอนยูง กุดจับ 41250
เชียงเพ็ง กุดจับ 41250
สร้างก่อ กุดจับ 41250
เมืองเพีย กุดจับ 41250
ตาลเลียน กุดจับ 41250
หมากหญ้า หนองวัวซอ 41360
หนองอ้อ หนองวัวซอ 41220
อูบมุง หนองวัวซอ 41220
กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 41220
น้ำพ่น หนองวัวซอ 41360
หนองบัวบาน หนองวัวซอ 41360
โนนหวาย หนองวัวซอ 41220
หนองวัวซอ หนองวัวซอ 41360
ตูมใต้ กุมภวาปี 41110
พันดอน กุมภวาปี 41370
เวียงคำ กุมภวาปี 41110
แชแล กุมภวาปี 41110
เชียงแหว กุมภวาปี 41110
ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 41110
เสอเพลอ กุมภวาปี 41370
สีออ กุมภวาปี 41110
ปะโค กุมภวาปี 41370
ผาสุก กุมภวาปี 41370
ท่าลี่ กุมภวาปี 41110
กุมภวาปี กุมภวาปี 41110
หนองหว้า กุมภวาปี 41110
โนนสะอาด โนนสะอาด 41240
บุ่งแก้ว โนนสะอาด 41240
โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด 41240
ทมนางาม โนนสะอาด 41240
หนองกุงศรี โนนสะอาด 41240
โคกกลาง โนนสะอาด 41240
หนองหาน หนองหาน 41130
หนองเม็ก หนองหาน 41130
พังงู หนองหาน 41130
สะแบง หนองหาน 41130
สร้อยพร้าว หนองหาน 41130
บ้านเชียง หนองหาน 41320
บ้านยา หนองหาน 41320
โพนงาม หนองหาน 41130
ผักตบ หนองหาน 41130
หนองไผ่ หนองหาน 41130
ดอนหายโศก หนองหาน 41130
หนองสระปลา หนองหาน 41320
ทุ่งฝน ทุ่งฝน 41310
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 41310
นาชุมแสง ทุ่งฝน 41310
นาทม ทุ่งฝน 41310
ไชยวาน ไชยวาน 41290
หนองหลัก ไชยวาน 41290
คำเลาะ ไชยวาน 41290
โพนสูง ไชยวาน 41290
ศรีธาตุ ศรีธาตุ 41230
จำปี ศรีธาตุ 41230
บ้านโปร่ง ศรีธาตุ 41230
หัวนาคำ ศรีธาตุ 41230
หนองนกเขียน ศรีธาตุ 41230
นายูง ศรีธาตุ 41230
ตาดทอง ศรีธาตุ 41230
หนองกุงทับม้า วังสามหมอ 41280
หนองหญ้าไซ วังสามหมอ 41280
บะยาว วังสามหมอ 41280
ผาสุก วังสามหมอ 41280
คำโคกสูง วังสามหมอ 41280
วังสามหมอ วังสามหมอ 41280
ศรีสุทโธ บ้านดุง 41190
บ้านดุง บ้านดุง 41190
ดงเย็น บ้านดุง 41190
โพนสูง บ้านดุง 41190
อ้อมกอ บ้านดุง 41190
บ้านจันทน์ บ้านดุง 41190
บ้านชัย บ้านดุง 41190
นาไหม บ้านดุง 41190
ถ่อนนาลับ บ้านดุง 41190
วังทอง บ้านดุง 41190
บ้านม่วง บ้านดุง 41190
บ้านตาด บ้านดุง 41190
นาคำ บ้านดุง 41190
บ้านผือ บ้านผือ 41160
หายโศก บ้านผือ 41160
เขือน้ำ บ้านผือ 41160
คำบง บ้านผือ 41160
โนนทอง บ้านผือ 41160
ข้าวสาร บ้านผือ 41160
จำปาโมง บ้านผือ 41160
กลางใหญ่ บ้านผือ 41160
เมืองพาน บ้านผือ 41160
คำด้วง บ้านผือ 41160
หนองหัวคู บ้านผือ 41160
บ้านค้อ บ้านผือ 41160
หนองแวง บ้านผือ 41160
นางัว น้ำโสม 41210
น้ำโสม น้ำโสม 41210
หนองแวง น้ำโสม 41210
บ้านหยวก น้ำโสม 41210
โสมเยี่ยม น้ำโสม 41210
ศรีสำราญ น้ำโสม 41210
สามัคคี น้ำโสม 41210
เพ็ญ เพ็ญ 41150
บ้านธาตุ เพ็ญ 41150
นาพู่ เพ็ญ 41150
เชียงหวาง เพ็ญ 41150
สุมเส้า เพ็ญ 41150
นาบัว เพ็ญ 41150
บ้านเหล่า เพ็ญ 41150
จอมศรี เพ็ญ 41150
เตาไห เพ็ญ 41150
โคกกลาง เพ็ญ 41150
สร้างแป้น เพ็ญ 41150
สร้างคอม สร้างคอม 41260
เชียงดา สร้างคอม 41260
บ้านยวด สร้างคอม 41260
บ้านโคก สร้างคอม 41260
นาสะอาด สร้างคอม 41260
บ้านหินโงม สร้างคอม 41260
หนองแสง หนองแสง 41340
แสงสว่าง หนองแสง 41340
นาดี หนองแสง 41340
ทับกุง หนองแสง 41340
นายูง นายูง 41380
บ้านก้อง นายูง 41380
นาแค นายูง 41380
โนนทอง นายูง 41380
บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ 41130
นาทราย พิบูลย์รักษ์ 41130

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุดรธานี ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์

เช็คพัสดุ Best Express

เช็คพัสดุ Best Express

การเช็คพัสดุ Best Express นั้นโดยปรกติแล้ว มีวิธีเช็คพัสดุ อยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ