เครื่องมือค้นหาพัสดุ บนหน้าเว็บของคุณเอง

ปรับแต่ง UI
เครื่องมือค้นหาพัสดุ
Source code สำหรับนำไปติดตั้งในหน้าเว็บไซต์ของท่าน
<div id="maayoung-widget" fontName="Prompt" buttonFontColor="#424242" buttonBG="#FFFFFF" borderColor="#E0E0E0" listFontColor="#424242" listFontSize="15px" listFontWeight="300" listUp="false" ></div>
<script src="https://maayoung.com/maayoung-embed.min.js" type="application/javascript" charset="utf-8"> </script>