รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยภูมิ

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองชัยภูมิ 36000
รอบเมือง เมืองชัยภูมิ 36000
โพนทอง เมืองชัยภูมิ 36000
นาฝาย เมืองชัยภูมิ 36000
บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 36240
กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 36000
ชีลอง เมืองชัยภูมิ 36000
บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ 36000
นาเสียว เมืองชัยภูมิ 36000
หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ 36000
ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ 36000
หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ 36240
ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ 36000
ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ 36000
ห้วยบง เมืองชัยภูมิ 36000
โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ 36240
โคกสูง เมืองชัยภูมิ 36000
บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ 36000
ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ 36000
บ้านเขว้า บ้านเขว้า 36170
ตลาดแร้ง บ้านเขว้า 36170
ลุ่มลำชี บ้านเขว้า 36170
ชีบน บ้านเขว้า 36170
ภูแลนคา บ้านเขว้า 36170
โนนแดง บ้านเขว้า 36170
คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 36140
ยางหวาย คอนสวรรค์ 36140
ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ 36140
โนนสะอาด คอนสวรรค์ 36140
ห้วยไร่ คอนสวรรค์ 36140
บ้านโสก คอนสวรรค์ 36140
โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ 36140
หนองขาม คอนสวรรค์ 36140
ศรีสำราญ คอนสวรรค์ 36140
บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 36120
บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ 36120
บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ 36120
บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ 36120
กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ 36120
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ 36120
สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ 36120
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ 36120
หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 36120
บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ 36120
ซับสีทอง เกษตรสมบูรณ์ 36000
โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ 36120
หนองบัวแดง หนองบัวแดง 36210
กุดชุมแสง หนองบัวแดง 36210
ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง 36210
นางแดด หนองบัวแดง 36210
หนองแวง หนองบัวแดง 36210
คูเมือง หนองบัวแดง 36210
ท่าใหญ่ หนองบัวแดง 36210
วังชมภู หนองบัวแดง 36210
บ้านกอก จัตุรัส 36130
หนองบัวบาน จัตุรัส 36130
บ้านขาม จัตุรัส 36130
กุดน้ำใส จัตุรัส 36130
หนองโดน จัตุรัส 36130
ละหาน จัตุรัส 36130
หนองบัวใหญ่ จัตุรัส 36130
หนองบัวโคก จัตุรัส 36220
ส้มป่อย จัตุรัส 36130
บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ 36160
บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ 36160
บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 36220
หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ 36220
โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ 36160
เกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 36160
โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 36160
หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 36250
วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 36250
ห้วยแย้ หนองบัวระเหว 36250
โคกสะอาด หนองบัวระเหว 36250
โสกปลาดุก หนองบัวระเหว 36250
วะตะแบก เทพสถิต 36230
ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 36230
นายางกลัก เทพสถิต 36230
บ้านไร่ เทพสถิต 36230
โป่งนก เทพสถิต 36230
ผักปัง ภูเขียว 36110
กวางโจน ภูเขียว 36110
หนองคอนไทย ภูเขียว 36110
บ้านแก้ง ภูเขียว 36110
กุดยม ภูเขียว 36110
บ้านเพชร ภูเขียว 36110
โคกสะอาด ภูเขียว 36110
หนองตูม ภูเขียว 36110
โอโล ภูเขียว 36110
ธาตุทอง ภูเขียว 36110
บ้านดอน ภูเขียว 36110
บ้านแท่น บ้านแท่น 36190
สามสวน บ้านแท่น 36190
สระพัง บ้านแท่น 36190
บ้านเต่า บ้านแท่น 36190
หนองคู บ้านแท่น 36190
ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 36150
หนองขาม แก้งคร้อ 36150
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 36150
บ้านแก้ง แก้งคร้อ 36150
หนองสังข์ แก้งคร้อ 36150
หลุบคา แก้งคร้อ 36150
โคกกุง แก้งคร้อ 36150
เก่าย่าดี แก้งคร้อ 36150
ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 36150
หนองไผ่ แก้งคร้อ 36150
คอนสาร คอนสาร 36180
ทุ่งพระ คอนสาร 36180
โนนคูณ คอนสาร 36180
ห้วยยาง คอนสาร 36180
ทุ่งลุยลาย คอนสาร 36180
ดงบัง คอนสาร 36180
ทุ่งนาเลา คอนสาร 36180
ดงกลาง คอนสาร 36180
บ้านเจียง ภักดีชุมพล 36260
เจาทอง ภักดีชุมพล 36260
วังทอง ภักดีชุมพล 36260
แหลมทอง ภักดีชุมพล 36260
หนองฉิม เนินสง่า 36130
ตาเนิน เนินสง่า 36130
กะฮาด เนินสง่า 36130
รังงาม เนินสง่า 36130
ซับใหญ่ ซับใหญ่ 36130
ท่ากูบ ซับใหญ่ 36130
ตะโกทอง ซับใหญ่ 36130

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดชัยภูมิ ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ
ดูเนื้อหาอื่นๆ
เช็คพัสดุ NinJa Van

เช็คพัสดุ Ninja Van

เช็คพัสดุนินจาแวน Ninja Van บริษัทโลจิสติกส์ให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2557 หลายท่านเมื่อส่งของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ เช็คพัสดุ ninja

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee