รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงราย

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
เวียง เมืองเชียงราย 57000
รอบเวียง เมืองเชียงราย 57000
บ้านดู่ เมืองเชียงราย 57100
นางแล เมืองเชียงราย 57100
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 57100
แม่ยาว เมืองเชียงราย 57100
สันทราย เมืองเชียงราย 57000
แม่กรณ์ เมืองเชียงราย 57000
ห้วยชมภู เมืองเชียงราย 57000
ห้วยสัก เมืองเชียงราย 57000
ริมกก เมืองเชียงราย 57100
ดอยลาน เมืองเชียงราย 57000
ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 57000
ท่าสาย เมืองเชียงราย 57000
ดอยฮาง เมืองเชียงราย 57000
ท่าสุด เมืองเชียงราย 57100
เวียงชัย เวียงชัย 57210
ผางาม เวียงชัย 57210
เวียงเหนือ เวียงชัย 57210
ดอนศิลา เวียงชัย 57210
เมืองชุม เวียงชัย 57210
เวียง เชียงของ 57140
สถาน เชียงของ 57140
ครึ่ง เชียงของ 57140
บุญเรือง เชียงของ 57140
ห้วยซ้อ เชียงของ 57140
ศรีดอนชัย เชียงของ 57230
ริมโขง เชียงของ 57140
เวียง เทิง 57160
งิ้ว เทิง 57160
ปล้อง เทิง 57230
แม่ลอย เทิง 57230
เชียงเคี่ยน เทิง 57230
ตับเต่า เทิง 57160
หงาว เทิง 57160
สันทรายงาม เทิง 57160
ศรีดอนไชย เทิง 57160
หนองแรด เทิง 57160
สันมะเค็ด พาน 57120
แม่อ้อ พาน 57120
ธารทอง พาน 57250
สันติสุข พาน 57120
ดอยงาม พาน 57120
หัวง้ม พาน 57120
เจริญเมือง พาน 57120
ป่าหุ่ง พาน 57120
ม่วงคำ พาน 57120
ทรายขาว พาน 57120
สันกลาง พาน 57120
แม่เย็น พาน 57280
เมืองพาน พาน 57120
ทานตะวัน พาน 57280
เวียงห้าว พาน 57120
ป่าแดด ป่าแดด 57190
ป่าแงะ ป่าแดด 57190
สันมะค่า ป่าแดด 57190
โรงช้าง ป่าแดด 57190
ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 57190
แม่จัน แม่จัน 57110
จันจว้า แม่จัน 57270
แม่คำ แม่จัน 57240
ป่าซาง แม่จัน 57110
สันทราย แม่จัน 57110
ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 57110
ป่าตึง แม่จัน 57110
แม่ไร่ แม่จัน 57240
ศรีค้ำ แม่จัน 57110
จันจว้าใต้ แม่จัน 57270
จอมสวรรค์ แม่จัน 57110
เวียง เชียงแสน 57150
ป่าสัก เชียงแสน 57150
บ้านแซว เชียงแสน 57150
ศรีดอนมูล เชียงแสน 57150
แม่เงิน เชียงแสน 57150
โยนก เชียงแสน 57130
แม่สาย แม่สาย 57130
ห้วยไคร้ แม่สาย 57220
เกาะช้าง แม่สาย 57130
โป่งผา แม่สาย 57130
ศรีเมืองชุม แม่สาย 57130
เวียงพางคำ แม่สาย 57130
บ้านด้าย แม่สาย 57220
โป่งงาม แม่สาย 57130
แม่สรวย แม่สรวย 57180
ป่าแดด แม่สรวย 57180
แม่พริก แม่สรวย 57180
ศรีถ้อย แม่สรวย 57180
ท่าก๊อ แม่สรวย 57180
วาวี แม่สรวย 57180
เจดีย์หลวง แม่สรวย 57180
สันสลี เวียงป่าเป้า 57170
เวียง เวียงป่าเป้า 57170
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 57170
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 57170
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 57260
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 57260
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 57260
แม่เปา พญาเม็งราย 57290
แม่ต๋ำ พญาเม็งราย 57290
ไม้ยา พญาเม็งราย 57290
เม็งราย พญาเม็งราย 57290
ตาดควัน พญาเม็งราย 57290
ม่วงยาย เวียงแก่น 57310
ปอ เวียงแก่น 57310
หล่ายงาว เวียงแก่น 57310
ท่าข้าม เวียงแก่น 57310
ต้า ขุนตาล 57340
ป่าตาล ขุนตาล 57340
ยางฮอม ขุนตาล 57340
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 57240
แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 57110
แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 57110
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 57240
ดงมะดะ แม่ลาว 57250
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 57250
บัวสลี แม่ลาว 57250
ป่าก่อดำ แม่ลาว 57250
โป่งแพร่ แม่ลาว 57000
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 57210
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 57210
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 57210
ปงน้อย ดอยหลวง 57110
โชคชัย ดอยหลวง 57110
หนองป่าก่อ ดอยหลวง 57110

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเขียงราย รหัสไปรษณีย์เชียงราย ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy นำไปใช้งานง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น รหัสไปรษณีย์ เชียงราย อ.เมือง แม่สาย พาน แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ท่าสุด เทิง ริมกก เวียงป่าเป้า ดอยหลวง แม่ลาว มีทุกเขต ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ NinJa Van

เช็คพัสดุ Ninja Van

เช็คพัสดุนินจาแวน Ninja Van บริษัทโลจิสติกส์ให้บริการส่งพัสดุด่วน ที่เปิดตัวในไทยเมื่อปี 2557 หลายท่านเมื่อส่งของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ เช็คพัสดุ ninja

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย