รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ในเมือง เมืองนครราชสีมา 30000
โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา 30000
หนองจะบก เมืองนครราชสีมา 30000
โคกสูง เมืองนครราชสีมา 30310
มะเริง เมืองนครราชสีมา 30000
หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา 30000
ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา 30000
หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 30000
พลกรัง เมืองนครราชสีมา 30000
หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา 30000
หัวทะเล เมืองนครราชสีมา 30000
บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา 30000
บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา 30000
พุดซา เมืองนครราชสีมา 30000
บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา 30310
จอหอ เมืองนครราชสีมา 30310
โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 30280
ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา 30000
หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา 30000
สุรนารี เมืองนครราชสีมา 30000
สีมุม เมืองนครราชสีมา 30000
ตลาด เมืองนครราชสีมา 30310
พะเนา เมืองนครราชสีมา 30000
หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 30000
หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา 30310
แชะ ครบุรี 30250
เฉลียง ครบุรี 30250
ครบุรี ครบุรี 30250
โคกกระชาย ครบุรี 30250
จระเข้หิน ครบุรี 30250
มาบตะโกเอน ครบุรี 30250
อรพิมพ์ ครบุรี 30250
บ้านใหม่ ครบุรี 30250
ลำเพียก ครบุรี 30250
ครบุรีใต้ ครบุรี 30250
ตะแบกบาน ครบุรี 30250
สระว่านพระยา ครบุรี 30250
เสิงสาง เสิงสาง 30330
สระตะเคียน เสิงสาง 30330
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง 30330
กุดโบสถ์ เสิงสาง 30330
สุขไพบูลย์ เสิงสาง 30330
บ้านราษฎร์ เสิงสาง 30330
เมืองคง คง 30260
คูขาด คง 30260
เทพาลัย คง 30260
ตาจั่น คง 30260
บ้านปรางค์ คง 30260
หนองมะนาว คง 30260
หนองบัว คง 30260
โนนเต็ง คง 30260
ดอนใหญ่ คง 30260
ขามสมบูรณ์ คง 30260
บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม 30350
วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม 30350
โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม 30350
ช่อระกา บ้านเหลื่อม 30350
จักราช จักราช 30230
ท่าช้าง จักราช 30230
ทองหลาง จักราช 30230
สีสุก จักราช 30230
หนองขาม จักราช 30230
หนองงูเหลือม จักราช 30230
หนองพลวง จักราช 30230
หนองยาง จักราช 30230
พระพุทธ จักราช 30230
ศรีละกอ จักราช 30230
คลองเมือง จักราช 30230
ช้างทอง จักราช 30230
หินโคน จักราช 30230
กระโทก โชคชัย 30190
พลับพลา โชคชัย 30190
ท่าอ่าง โชคชัย 30190
ทุ่งอรุณ โชคชัย 30190
ท่าลาดขาว โชคชัย 30190
ท่าจะหลุง โชคชัย 30190
ท่าเยี่ยม โชคชัย 30190
โชคชัย โชคชัย 30190
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย 30190
ด่านเกวียน โชคชัย 30190
กุดพิมาน ด่านขุนทด 30210
ด่านขุนทด ด่านขุนทด 30210
ด่านนอก ด่านขุนทด 30210
ด่านใน ด่านขุนทด 30210
ตะเคียน ด่านขุนทด 30210
บ้านเก่า ด่านขุนทด 30210
บ้านแปรง ด่านขุนทด 36220
พันชนะ ด่านขุนทด 30210
สระจรเข้ ด่านขุนทด 30210
หนองกราด ด่านขุนทด 30210
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 30210
หนองบัวละคร ด่านขุนทด 30210
หินดาด ด่านขุนทด 30210
ห้วยบง ด่านขุนทด 30210
โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด 30210
หนองไทร ด่านขุนทด 36220
โนนไทย โนนไทย 30220
ด่านจาก โนนไทย 30220
กำปัง โนนไทย 30220
สำโรง โนนไทย 30220
ค้างพลู โนนไทย 30220
บ้านวัง โนนไทย 30220
บัลลังก์ โนนไทย 30220
สายออ โนนไทย 30220
ถนนโพธิ์ โนนไทย 30220
พังเทียม โนนไทย 30220
สระพระ โนนไทย 30220
ทัพรั้ง โนนไทย 30220
หนองหอย โนนไทย 30220
มะค่า โนนไทย 30220
มาบกราด โนนไทย 30220
โนนสูง โนนสูง 30160
ใหม่ โนนสูง 30160
โตนด โนนสูง 30160
บิง โนนสูง 30160
ดอนชมพู โนนสูง 30160
ธารปราสาท โนนสูง 30240
หลุมข้าว โนนสูง 30160
มะค่า โนนสูง 30160
พลสงคราม โนนสูง 30160
จันอัด โนนสูง 30160
ขามเฒ่า โนนสูง 30160
ด่านคล้า โนนสูง 30160
ลำคอหงษ์ โนนสูง 30160
เมืองปราสาท โนนสูง 30160
ดอนหวาย โนนสูง 30160
ลำมูล โนนสูง 30160
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 30290
โนนเมือง ขามสะแกแสง 30290
เมืองนาท ขามสะแกแสง 30290
ชีวึก ขามสะแกแสง 30290
พะงาด ขามสะแกแสง 30290
หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง 30290
เมืองเกษตร ขามสะแกแสง 30290
บัวใหญ่ บัวใหญ่ 30120
ห้วยยาง บัวใหญ่ 30120
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ 30120
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ 30120
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ 30120
โนนทองหลาง บัวใหญ่ 30120
หนองหว้า บัวใหญ่ 30120
บัวลาย บัวใหญ่ 30120
สีดา บัวใหญ่ 30120
โพนทอง บัวใหญ่ 30120
กุดจอก บัวใหญ่ 30120
ด่านช้าง บัวใหญ่ 30120
โนนจาน บัวใหญ่ 30120
สามเมือง บัวใหญ่ 30120
ขุนทอง บัวใหญ่ 30120
หนองตาดใหญ่ บัวใหญ่ 30120
เมืองพะไล บัวใหญ่ 30120
โนนประดู่ บัวใหญ่ 30120
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ 30120
ประทาย ประทาย 30180
กระทุ่มราย ประทาย 30180
วังไม้แดง ประทาย 30180
ตลาดไทร ประทาย 30180
หนองพลวง ประทาย 30180
หนองค่าย ประทาย 30180
หันห้วยทราย ประทาย 30180
ดอนมัน ประทาย 30180
นางรำ ประทาย 30180
โนนเพ็ด ประทาย 30180
ทุ่งสว่าง ประทาย 30180
โคกกลาง ประทาย 30180
เมืองโดน ประทาย 30180
เมืองปัก ปักธงชัย 30150
ตะคุ ปักธงชัย 30150
โคกไทย ปักธงชัย 30150
สำโรง ปักธงชัย 30150
ตะขบ ปักธงชัย 30150
นกออก ปักธงชัย 30150
ดอน ปักธงชัย 30150
ตูม ปักธงชัย 30150
งิ้ว ปักธงชัย 30150
สะแกราช ปักธงชัย 30150
ลำนางแก้ว ปักธงชัย 30150
ภูหลวง ปักธงชัย 30150
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 30150
สุขเกษม ปักธงชัย 30150
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย 30150
บ่อปลาทอง ปักธงชัย 30150
ในเมือง พิมาย 30110
สัมฤทธิ์ พิมาย 30110
โบสถ์ พิมาย 30110
กระเบื้องใหญ่ พิมาย 30110
ท่าหลวง พิมาย 30110
รังกาใหญ่ พิมาย 30110
ชีวาน พิมาย 30110
นิคมสร้างตนเอง พิมาย 30110
กระชอน พิมาย 30110
ดงใหญ่ พิมาย 30110
ธารละหลอด พิมาย 30110
หนองระเวียง พิมาย 30110
ห้วยแถลง ห้วยแถลง 30240
ทับสวาย ห้วยแถลง 30240
เมืองพลับพลา ห้วยแถลง 30240
หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง 30240
หินดาด ห้วยแถลง 30240
งิ้ว ห้วยแถลง 30240
กงรถ ห้วยแถลง 30240
หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง 30240
ตะโก ห้วยแถลง 30240
ห้วยแคน ห้วยแถลง 30240
ชุมพวง ชุมพวง 30270
ประสุข ชุมพวง 30270
ท่าลาด ชุมพวง 30270
สาหร่าย ชุมพวง 30270
ตลาดไทร ชุมพวง 30270
ช่องแมว ชุมพวง 30270
ขุย ชุมพวง 30270
โนนรัง ชุมพวง 30270
บ้านยาง ชุมพวง 30270
หนองหลัก ชุมพวง 30270
ไพล ชุมพวง 30270
โนนตูม ชุมพวง 30270
โนนยอ ชุมพวง 30270
สูงเนิน สูงเนิน 30170
เสมา สูงเนิน 30170
โคราช สูงเนิน 30170
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน 30170
โนนค่า สูงเนิน 30170
โค้งยาง สูงเนิน 30170
มะเกลือเก่า สูงเนิน 30170
มะเกลือใหม่ สูงเนิน 30170
นากลาง สูงเนิน 30380
หนองตะไก้ สูงเนิน 30380
กุดจิก สูงเนิน 30380
ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 30280
โป่งแดง ขามทะเลสอ 30280
พันดุง ขามทะเลสอ 30280
หนองสรวง ขามทะเลสอ 30280
บึงอ้อ ขามทะเลสอ 30280
สีคิ้ว สีคิ้ว 30140
บ้านหัน สีคิ้ว 30140
กฤษณา สีคิ้ว 30140
ลาดบัวขาว สีคิ้ว 30340
หนองหญ้าขาว สีคิ้ว 30140
กุดน้อย สีคิ้ว 30140
หนองน้ำใส สีคิ้ว 30140
วังโรงใหญ่ สีคิ้ว 30140
มิตรภาพ สีคิ้ว 30140
คลองไผ่ สีคิ้ว 30140
ดอนเมือง สีคิ้ว 30140
หนองบัวน้อย สีคิ้ว 30140
ปากช่อง ปากช่อง 30130
กลางดง ปากช่อง 30320
จันทึก ปากช่อง 30320
วังกะทะ ปากช่อง 30320
หมูสี ปากช่อง 30320
หนองสาหร่าย ปากช่อง 30320
ขนงพระ ปากช่อง 30320
โป่งตาลอง ปากช่อง 30320
คลองม่วง ปากช่อง 30320
หนองน้ำแดง ปากช่อง 30320
วังไทร ปากช่อง 30320
พญาเย็น ปากช่อง 30320
หนองบุนนาก หนองบุนนาก 30410
สารภี หนองบุนนาก 30410
ไทยเจริญ หนองบุนนาก 30410
หนองหัวแรต หนองบุนนาก 30410
แหลมทอง หนองบุนนาก 30410
หนองตะไก้ หนองบุนนาก 30410
ลุงเขว้า หนองบุนนาก 30410
หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก 30410
บ้านใหม่ หนองบุนนาก 30410
แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง 30440
โนนสำราญ แก้งสนามนาง 30440
บึงพะไล แก้งสนามนาง 30440
สีสุก แก้งสนามนาง 30440
บึงสำโรง แก้งสนามนาง 30440
โนนแดง โนนแดง 30360
โนนตาเถร โนนแดง 30360
สำพะเนียง โนนแดง 30360
วังหิน โนนแดง 30360
ดอนยาวใหญ่ โนนแดง 30360
วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 30370
วังหมี วังน้ำเขียว 30370
ระเริง วังน้ำเขียว 30150
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว 30370
ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว 30370
สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 30210
หนองแวง เทพารักษ์ 30210
บึงปรือ เทพารักษ์ 30210
วังยายทอง เทพารักษ์ 30210
เมืองยาง เมืองยาง 30270
กระเบื้องนอก เมืองยาง 30270
ละหานปลาค้าว เมืองยาง 30270
โนนอุดม เมืองยาง 30270
สระพระ พระทองคำ 30220
มาบกราด พระทองคำ 30220
พังเทียม พระทองคำ 30220
ทัพรั้ง พระทองคำ 30220
หนองหอย พระทองคำ 30220
ขุย ลำทะเมนชัย 30270
บ้านยาง ลำทะเมนชัย 30270
ช่องแมว ลำทะเมนชัย 30270
ไพล ลำทะเมนชัย 30270
เมืองพะไล บัวลาย 30120
โนนจาน บัวลาย 30120
บัวลาย บัวลาย 30120
หนองหว้า บัวลาย 30120
สีดา สีดา 30430
โพนทอง สีดา 30430
โนนประดู่ สีดา 30430
สามเมือง สีดา 30430
หนองตาดใหญ่ สีดา 30430
ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ 30230
ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 30230
พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 30230
หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 30000
หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ 30230

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ
ดูเนื้อหาอื่นๆ
เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

มายัง เครื่องมือค้นหาและติดตามพัสดุในที่เดียว

มายัง คือ MaaYoung เป็นเครื่องมือติดตามพัสดุ ที่สามารถติดตามได้หลากหลายขนส่งในที่เดียว มายัง เช็คพัสดุ เราสร้างเครื่องมือนี้ มาเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าออนไลน์

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee