รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
บ่อยาง เมืองสงขลา 90000
เขารูปช้าง เมืองสงขลา 90000
เกาะแต้ว เมืองสงขลา 90000
พะวง เมืองสงขลา 90100
ทุ่งหวัง เมืองสงขลา 90000
เกาะยอ เมืองสงขลา 90100
จะทิ้งพระ สทิงพระ 90190
กระดังงา สทิงพระ 90190
สนามชัย สทิงพระ 90190
ดีหลวง สทิงพระ 90190
ชุมพล สทิงพระ 90190
คลองรี สทิงพระ 90190
คูขุด สทิงพระ 90190
ท่าหิน สทิงพระ 90190
วัดจันทร์ สทิงพระ 90190
บ่อแดง สทิงพระ 90190
บ่อดาน สทิงพระ 90190
บ้านนา จะนะ 90130
ป่าชิง จะนะ 90130
สะพานไม้แก่น จะนะ 90130
สะกอม จะนะ 90130
นาหว้า จะนะ 90130
นาทับ จะนะ 90130
น้ำขาว จะนะ 90130
ขุนตัดหวาย จะนะ 90130
ท่าหมอไทร จะนะ 90130
จะโหนง จะนะ 90130
คู จะนะ 90130
แค จะนะ 90130
คลองเปียะ จะนะ 90130
ตลิ่งชัน จะนะ 90130
นาทวี นาทวี 90160
ฉาง นาทวี 90160
นาหมอศรี นาทวี 90160
คลองทราย นาทวี 90160
ปลักหนู นาทวี 90160
ท่าประดู่ นาทวี 90160
สะท้อน นาทวี 90160
ทับช้าง นาทวี 90160
ประกอบ นาทวี 90160
คลองกวาง นาทวี 90160
เทพา เทพา 90150
ปากบาง เทพา 90150
เกาะสะบ้า เทพา 90150
ลำไพล เทพา 90260
ท่าม่วง เทพา 90260
วังใหญ่ เทพา 90260
สะกอม เทพา 90150
สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 90210
ทุ่งพอ สะบ้าย้อย 90210
เปียน สะบ้าย้อย 90210
บ้านโหนด สะบ้าย้อย 90210
จะแหน สะบ้าย้อย 90210
คูหา สะบ้าย้อย 90210
เขาแดง สะบ้าย้อย 90210
บาโหย สะบ้าย้อย 90210
ธารคีรี สะบ้าย้อย 90210
ระโนด ระโนด 90140
คลองแดน ระโนด 90140
ตะเครียะ ระโนด 90140
ท่าบอน ระโนด 90140
บ้านใหม่ ระโนด 90140
บ่อตรุ ระโนด 90140
ปากแตระ ระโนด 90140
พังยาง ระโนด 90140
ระวะ ระโนด 90140
วัดสน ระโนด 90140
บ้านขาว ระโนด 90140
แดนสงวน ระโนด 90140
เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ 90270
โรง กระแสสินธุ์ 90270
เชิงแส กระแสสินธุ์ 90270
กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 90270
กำแพงเพชร รัตภูมิ 90180
ท่าชะมวง รัตภูมิ 90180
คูหาใต้ รัตภูมิ 90180
ควนรู รัตภูมิ 90180
เขาพระ รัตภูมิ 90180
สะเดา สะเดา 90120
ปริก สะเดา 90120
พังลา สะเดา 90170
สำนักแต้ว สะเดา 90120
ทุ่งหมอ สะเดา 90240
ท่าโพธิ์ สะเดา 90170
ปาดังเบซาร์ สะเดา 90240
สำนักขาม สะเดา 90320
เขามีเกียรติ สะเดา 90170
หาดใหญ่ หาดใหญ่ 90110
ควนลัง หาดใหญ่ 90110
คูเต่า หาดใหญ่ 90110
คอหงส์ หาดใหญ่ 90110
คลองแห หาดใหญ่ 90110
คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ 90110
ฉลุง หาดใหญ่ 90110
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ 90110
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 90110
ท่าข้าม หาดใหญ่ 90110
น้ำน้อย หาดใหญ่ 90110
บ้านพรุ หาดใหญ่ 90250
พะตง หาดใหญ่ 90230
นาหม่อม นาหม่อม 90310
พิจิตร นาหม่อม 90310
ทุ่งขมิ้น นาหม่อม 90310
คลองหรัง นาหม่อม 90310
รัตภูมิ ควนเนียง 90220
ควนโส ควนเนียง 90220
ห้วยลึก ควนเนียง 90220
บางเหรียง ควนเนียง 90220
บางกล่ำ บางกล่ำ 90110
ท่าช้าง บางกล่ำ 90110
แม่ทอม บางกล่ำ 90110
บ้านหาร บางกล่ำ 90110
ชิงโค สิงหนคร 90280
สทิงหม้อ สิงหนคร 90280
ทำนบ สิงหนคร 90280
รำแดง สิงหนคร 90330
วัดขนุน สิงหนคร 90330
ชะแล้ สิงหนคร 90330
ปากรอ สิงหนคร 90330
ป่าขาด สิงหนคร 90330
หัวเขา สิงหนคร 90280
บางเขียด สิงหนคร 90330
ม่วงงาม สิงหนคร 90330
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 90230
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 90230
โคกม่วง คลองหอยโข่ง 90230
คลองหลา คลองหอยโข่ง 90115

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express

เช็คพัสดุเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) บริษัทเอกชนด้านการจัดส่งพัสดุด่วน ที่มีจุดบริการมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ หลายท่านเมื่อส่งพัสดุแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการ

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูลควรทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล พัสดุไม่อัพเดทสถานะ ต้องทำอย่างไร

เช็คพัสดุไม่พบข้อมูล ต้องทำอย่างไร เช็คเลขพัสดุไม่ได้ของที่ส่งจะหายไหมปลายทางจะได้รับไหม เวลานำเลข tracking number มาเช็คพัสดุแล้วไม่พบข้อมูล หลายท่านเกิดความกังวลว่าของที่ส่งจะถึงไหม หรือร้านค้าจะโกงเราไหม

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ Best Express

เช็คพัสดุ Best Express

การเช็คพัสดุ Best Express นั้นโดยปรกติแล้ว มีวิธีเช็คพัสดุ อยู่ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee