รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 13000
กะมัง พระนครศรีอยุธยา 13000
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 13000
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา 13000
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 13000
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 13000
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 13000
ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา 13000
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 13000
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา 13000
คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา 13000
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา 13000
หันตรา พระนครศรีอยุธยา 13000
ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 13000
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา 13000
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา 13000
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 13000
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา 13000
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา 13000
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา 13000
บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา 13000
ท่าเรือ ท่าเรือ 13130
จำปา ท่าเรือ 13130
ท่าหลวง ท่าเรือ 13130
บ้านร่อม ท่าเรือ 13130
ศาลาลอย ท่าเรือ 13130
วังแดง ท่าเรือ 13130
โพธิ์เอน ท่าเรือ 13130
ปากท่า ท่าเรือ 13130
หนองขนาก ท่าเรือ 13130
ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 13130
นครหลวง นครหลวง 13260
ท่าช้าง นครหลวง 13260
บ่อโพง นครหลวง 13260
บ้านชุ้ง นครหลวง 13260
ปากจั่น นครหลวง 13260
บางระกำ นครหลวง 13260
บางพระครู นครหลวง 13260
แม่ลา นครหลวง 13260
หนองปลิง นครหลวง 13260
คลองสะแก นครหลวง 13260
สามไถ นครหลวง 13260
พระนอน นครหลวง 13260
บางไทร บางไทร 13190
บางพลี บางไทร 13190
สนามชัย บางไทร 13190
บ้านแป้ง บางไทร 13190
หน้าไม้ บางไทร 13190
บางยี่โท บางไทร 13190
แคออก บางไทร 13190
แคตก บางไทร 13190
ช่างเหล็ก บางไทร 13190
กระแชง บางไทร 13190
บ้านกลึง บางไทร 13190
ช้างน้อย บางไทร 13190
ห่อหมก บางไทร 13190
ไผ่พระ บางไทร 13190
กกแก้วบูรพา บางไทร 13190
ไม้ตรา บางไทร 13190
บ้านม้า บางไทร 13190
บ้านเกาะ บางไทร 13190
ราชคราม บางไทร 13290
ช้างใหญ่ บางไทร 13290
โพแตง บางไทร 13290
เชียงรากน้อย บางไทร 13290
โคกช้าง บางไทร 13190
บางบาล บางบาล 13250
วัดยม บางบาล 13250
ไทรน้อย บางบาล 13250
สะพานไทย บางบาล 13250
มหาพราหมณ์ บางบาล 13250
กบเจา บางบาล 13250
บ้านคลัง บางบาล 13250
พระขาว บางบาล 13250
น้ำเต้า บางบาล 13250
ทางช้าง บางบาล 13250
วัดตะกู บางบาล 13250
บางหลวง บางบาล 13250
บางหลวงโดด บางบาล 13250
บางหัก บางบาล 13250
บางชะนี บางบาล 13250
บ้านกุ่ม บางบาล 13250
บ้านเลน บางปะอิน 13160
เชียงรากน้อย บางปะอิน 13160
บ้านโพ บางปะอิน 13160
บ้านกรด บางปะอิน 13160
บางกระสั้น บางปะอิน 13160
คลองจิก บางปะอิน 13160
บ้านหว้า บางปะอิน 13160
วัดยม บางปะอิน 13160
บางประแดง บางปะอิน 13160
สามเรือน บางปะอิน 13160
เกาะเกิด บางปะอิน 13160
บ้านพลับ บางปะอิน 13160
บ้านแป้ง บางปะอิน 13160
คุ้งลาน บางปะอิน 13160
ตลิ่งชัน บางปะอิน 13160
บ้านสร้าง บางปะอิน 13170
ตลาดเกรียบ บางปะอิน 13160
ขนอนหลวง บางปะอิน 13160
บางปะหัน บางปะหัน 13220
ขยาย บางปะหัน 13220
บางเดื่อ บางปะหัน 13220
เสาธง บางปะหัน 13220
ทางกลาง บางปะหัน 13220
บางเพลิง บางปะหัน 13220
หันสัง บางปะหัน 13220
บางนางร้า บางปะหัน 13220
ตานิม บางปะหัน 13220
ทับน้ำ บางปะหัน 13220
บ้านม้า บางปะหัน 13220
ขวัญเมือง บางปะหัน 13220
บ้านลี่ บางปะหัน 13220
โพธิ์สามต้น บางปะหัน 13220
พุทเลา บางปะหัน 13220
ตาลเอน บางปะหัน 13220
บ้านขล้อ บางปะหัน 13220
ผักไห่ ผักไห่ 13120
อมฤต ผักไห่ 13120
บ้านแค ผักไห่ 13120
ลาดน้ำเค็ม ผักไห่ 13120
ตาลาน ผักไห่ 13120
ท่าดินแดง ผักไห่ 13120
ดอนลาน ผักไห่ 13280
นาคู ผักไห่ 13280
กุฎี ผักไห่ 13120
ลำตะเคียน ผักไห่ 13280
โคกช้าง ผักไห่ 13120
จักราช ผักไห่ 13280
หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ 13280
ลาดชิด ผักไห่ 13120
หน้าโคก ผักไห่ 13120
บ้านใหญ่ ผักไห่ 13120
ภาชี ภาชี 13140
โคกม่วง ภาชี 13140
ระโสม ภาชี 13140
หนองน้ำใส ภาชี 13140
ดอนหญ้านาง ภาชี 13140
ไผ่ล้อม ภาชี 13140
กระจิว ภาชี 13140
พระแก้ว ภาชี 13140
ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 13230
หลักชัย ลาดบัวหลวง 13230
สามเมือง ลาดบัวหลวง 13230
พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 13230
สิงหนาท ลาดบัวหลวง 13230
คู้สลอด ลาดบัวหลวง 13230
คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 13230
ลำตาเสา วังน้อย 13170
บ่อตาโล่ วังน้อย 13170
วังน้อย วังน้อย 13170
ลำไทร วังน้อย 13170
สนับทึบ วังน้อย 13170
พยอม วังน้อย 13170
หันตะเภา วังน้อย 13170
วังจุฬา วังน้อย 13170
ข้าวงาม วังน้อย 13170
ชะแมบ วังน้อย 13170
เสนา เสนา 13110
บ้านแพน เสนา 13110
เจ้าเจ็ด เสนา 13110
สามกอ เสนา 13110
บางนมโค เสนา 13110
หัวเวียง เสนา 13110
มารวิชัย เสนา 13110
บ้านโพธิ์ เสนา 13110
รางจรเข้ เสนา 13110
บ้านกระทุ่ม เสนา 13110
บ้านแถว เสนา 13110
ชายนา เสนา 13110
สามตุ่ม เสนา 13110
ลาดงา เสนา 13110
ดอนทอง เสนา 13110
บ้านหลวง เสนา 13110
เจ้าเสด็จ เสนา 13110
บางซ้าย บางซ้าย 13270
แก้วฟ้า บางซ้าย 13270
เต่าเล่า บางซ้าย 13270
ปลายกลัด บางซ้าย 13270
เทพมงคล บางซ้าย 13270
วังพัฒนา บางซ้าย 13270
คานหาม อุทัย 13210
บ้านช้าง อุทัย 13210
สามบัณฑิต อุทัย 13210
บ้านหีบ อุทัย 13210
หนองไม้ซุง อุทัย 13210
อุทัย อุทัย 13210
เสนา อุทัย 13210
หนองน้ำส้ม อุทัย 13210
โพสาวหาญ อุทัย 13210
ธนู อุทัย 13210
ข้าวเม่า อุทัย 13210
หัวไผ่ มหาราช 13150
กะทุ่ม มหาราช 13150
มหาราช มหาราช 13150
น้ำเต้า มหาราช 13150
บางนา มหาราช 13150
โรงช้าง มหาราช 13150
เจ้าปลุก มหาราช 13150
พิตเพียน มหาราช 13150
บ้านนา มหาราช 13150
บ้านขวาง มหาราช 13150
ท่าตอ มหาราช 13150
บ้านใหม่ มหาราช 13150
บ้านแพรก บ้านแพรก 13240
บ้านใหม่ บ้านแพรก 13240
สำพะเนียง บ้านแพรก 13240
คลองน้อย บ้านแพรก 13240
สองห้อง บ้านแพรก 13240

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ หาง่าย copy ง่าย

รหัสไปรษณีย์ที่ถูกค้นหาบ่อยๆ

ดูเนื้อหาอื่นๆ

เช็คพัสดุ Standard Delivery

เช็คพัสดุ Standard Delivery Shopee

Standard delivery คืออะไร หลายท่านเกิดความสงสัย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ Standard delivery และ วิธีเช็คพัสดุ

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express

เช็คพัสดุ Flash Express (แฟลช เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งแบรนด์ไทย ที่มาแรง ณ เวลานี้

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express

เช็คพัสดุ J&T Express (เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส) บริษัทขนส่งอันดับ 1 เรื่องการบริการการขนส่ง จากประเทศอินโดนีเซีย

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express

เช็คพัสดุ Shopee Express (ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส) หลายท่านเมื่อสั่งซื้อของแล้วอาจจะยังไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คพัสดุ หรือติดตามพัสดุอย่างไรบ้าง และมีวิธีการเช็คพัสดุ Shopee